Угода користувача

1. Загальні положення

Цей документ «Користувацька угода» являє собою пропозицію «ITEA WORLD LLP» (надалі – «Правовласник») укласти сплатний договір на інформаційно-консультаційне обслуговування шляхом подання заявки та бронювання навчального курсу за викладеними нижче умовами.

 

Уважно ознайомтеся з умовами цієї Користувацької угоди до початку користування Сервісом. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди та вказаних у ній Обов’язкових документів, або не маєте права на укладання угоди на їхній основі, вам варто негайно припинити будь-яке використання Сервісу.  

 

1.1. У цьому документі та в зумовленими або пов’язаними з ними відношеннях Сторін вживаються такі терміни та визначення:

 

а) Сервіс – сукупність функційних можливостей програмно-апаратних засобів Правовласника, включно із Сайтом і Контентом, до яких Користувачеві надається доступ з цілями інформаційного обслуговування. 

 

б) Сайт – автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою (включно з піддоменами) https://onlineitea.com.ua.

 

в) Користувач – ви та/або інша особа, в інтересах якої ви уклали цю Угоду з Правовласником відповідно до чинного законодавства та цієї Угоди. 

 

г) Контент – будь-які інформаційні матеріали, включно з текстовими, графічними, аудіовізуальними та іншими матеріалами, до яких можна отримати доступ з використанням Сервісу. 

 

1.2. Використання вами цього Сервісу є можливим у будь-якому способі та в будь-якій формі за межами його оголошених функційних можливостей, включно з:

  • переглядом Контенту в рамках Сервісу;
  • оформленням підписки на інформаційну розсилку;
  • надсиланням повідомлення з використанням онлайн-форм на Сайті;
  • звертанням до служби підтримки Сайту за реквізитами, розміщеними на Сайті;
  • оформленням заявки на бронювання обраного навчального курсу з використанням онлайн-форм на Сайті;
  • здійсненням сплати замовлених або отриманих послуг за посередництва використання вказаного на сайті ресурсу. 

 

1.3. Скориставшись будь-якою зі вказаних вище можливостей з використання Сервісу ви підтверджуєте, що:

 

а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди та вказаних у ньому Обов’язкових документів у повному обсязі до початку використання Сервісу. 

б) Приймаєте всі умови цієї Угоди та вказаних у ній Обов’язкових документів у повному обсязі та без будь-яких вилучень або обмежень з вашої сторони, та зобов’язуєтеся дотримуватися їх або припинити використання Сервісу.

2. Загальні умови користування Сервісом

2.1. Обов’язковою умовою укладання цієї Угоди є повне та беззаперечне прийняття та дотримання Користувачем у вказаних нижче випадках вимог та положень, визначених такими документами («Обов’язкові документи»):

 

а) Політика конфіденційності, розміщена та/або доступна в мережі Інтернет за адресою https://onlineitea.com.ua/privacy-policy, що містить правила надання та використання конфіденційної інформації, включно з персональними даними Користувача. 

 

2.2. Правовласник має право встановлювати ліміти та вводити інші технічні обмеження використання Сервісу, які час від часу доводитимуться до відома Користувачів у формі та в спосіб, обрані Правовласником.

3. Обмеження

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, ви розумієте та визнаєте, що:

 

3.1. До відношень Сторін у наданні Сервісу на безоплатній основі не застосовуються положення законодавства про захист прав споживачів. 

 

3.2. Сервіс надається для використання в інформаційно-консультаційних цілях на умовах «як є», у зв’язку із чим Користувачам не надаються жодні гарантії, що Сервіс відповідатиме всім вимогам Користувача; умови будуть надаватися безперервно, але не виходячи за межі графіку/розкладу, установленого правовласником, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними й надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та Контенту, отриманих з використанням Сервісу, відповідатиме очікуванням Користувача; усі помилки в Контенті та/або програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені. 

 

3.3. Оскільки Сервіс перебуває на стадії постійного доповнення та оновлення нових функційних можливостей, форма та характер послуг, що надаються, можуть час від часу змінюватися без попереднього сповіщення Користувача про це. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у межах послуг) усім Користувачам загалом або вам зокрема, без попереднього сповіщення вас про це, якщо інше не буде встановлено в договорі з Користувачем, підписаним у письмовій формі. 

 

3.4. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

  • копіювати (відтворювати) у будь-якій формі та в будь-який спосіб програми для ЕОМ та бази даних, включно з будь-якими їхніми елементами, та Контент, що входять до складу Сервісу Правовласника, без отримання попередньої письмової згоди їхнього власника;
  • розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, дизасемблерувати, дешифрувати або відтворювати інші аналогічні дії із Сервісом;
  • створювати програмні продукти та/або сервіси з використанням Сервісу без отримання попередньої згоди Правовласника. 

 

3.5. У разі виявлення помилок у роботі Сервісу або в розміщеному на ньому Контенті, повідомте про це Правовласника за адресою, указаною в реквізитах або окремо на Сайті для служби підтримки.

4. Сповіщення

4.1. Користувач погоджується отримувати від Правовласника на електронну адресу та/або абонентський номер телефону, указаний вами при робі із Сервісом, інформаційні електронні повідомлення (надалі – «нотифікатори»). 

 

4.2. Правовласник має право використовувати нотифікатори задля інформування Користувача про зміни та нові можливості Сервісу, про зміни Угоди або вказаних у ній Обов’язкових документів, а також для розсилок інформаційного або рекламного характеру.

5. Інші умови

5.1. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього сповіщення Користувача та без виплати будь-якої компенсації у зв’язку із цим.

 

5.2. Дійсна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою https://onlineitea.com.ua/koristuvaczka-ugoda/.

 

5.3. Реквізити Правовласника: 

ITEA WORLD LLP (номер компанії ОС422159, адреса зареєстрованого офісу – пл. св. Давида, 6, Вестфері Роуд, Лондон, Велика Британія, E14 3WA, контактні дані — info@onlineitea.com.ua).

В обработке...